WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het vaak om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Echter kan deze zorg, indien mogelijk, ook thuis geboden worden. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Bij onze organisatie leveren wij enkel de zorg aan huis. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. In het indicatiebesluit wordt uw zorgbehoefte vastgesteld.