WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

WMO is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kan u met uw pgb de volgende diensten en hulpmiddelen inkopen:

• Huishoudelijke hulp
• Begeleiding in het dagelijks leven
• Dagbesteding of logeeropvang
• Aanpassing van de woning
• Rolstoel of scootmobiel

Beschermd wonen vanuit de WMO

Bij beschermd wonen krijgt u 24 uur per dag de bescherming en begeleiding om u heen die u nodig hebt. U komt in aanmerking voor beschermd wonen als u psychische problemen hebt waardoor u niet of nog niet zelfstandig kunt wonen.

Indien u beschermd wonen aanvraagt vanuit de WMO worden de eerdergenoemde diensten u aangeboden in combinatie met intensieve begeleiding aan huis. Het doel zal zijn om een traject te volgen dat er uiteindelijk op ziet om u weer zelfstandig te laten wonen.

Zorg Voor Mij biedt de volgende vormen van beschermd wonen aan:

Groepswonen: u deelt met anderen een woning. Iedereen heeft een eigen kamer. U deelt de wc, badkamer, keuken en huiskamer. Op vaste tijden zijn er medewerkers aanwezig. De medewerkers zijn 24 uur per dag oproepbaar.

Begeleid wonen: u woont zelfstandig in een huis. Het huis staat op naam van de zorginstelling die u begeleidt. De begeleider komt op vaste tijden bij u langs en bespreekt hoe het met u gaat.