Zorg Inkopen

 
Een persoonsgebonden budget is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. 

Zorg Inkopen 

Een Persoonsgebonden Budget is er voor iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft. Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Er zijn 3 soorten PGB’s waar wij mee werken. Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft.

WMO

WMO is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben zoals huishoudelijke hulp ...

budgetbeheer

WLZ

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het vaak om zorg met verblijf in een instelling ...

bewindvoering

ZVW

ZWV is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen...