ZVW

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw.

Zorgverzekeringswet (ZVW) 

bewindvoering

De Zvw is voor kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging of verzorging nodig hebben. Ook voor palliatieve terminale zorg kun je een pgb via de Zvw aanvragen. U kunt voor de volgende zaken Zvw aanvragen:

  • verpleging
  • persoonlijke verzorging (als je ook verpleging nodig hebt): als je géén verpleging nodig hebt, vraag je een pgb voor persoonlijke verzorging aan bij de gemeente
  • medisch specialistische zorg, zoals zuurstof toedienen of medicijnen via een infuus
  • logeeropvang voor kinderen die medische zorg nodig hebben
  • palliatieve terminale zorg