Over ons

Stichting Zorg Voor Mij staat voor duurzame oplossingen en niet voor tijdelijke oplossingen.

Onze motto luidt dan ook: ‘Your sky is our limit’.

Maak kennis met Ons

Maak kennis met Stichting Zorg Voor Mij, Stichting Scholing Werk en Uitvoering en Stichting Care Hospitallity and Services. Samen zetten wij ons in om de beste zorg te bieden aan een ieder die dit nodig heeft.

‘Your sky is our limit’, is ons motto. Voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en/of een sociaal maatschappelijke achterstand, creëren wij zoveel mogelijk kansen om de aanwezige persoonlijke talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Ondernemen is volgens ons het beste middel om doelen te bereiken. Persoonlijke begeleiding, coaching en training zijn de middelen waarmee wij een nieuw sociaal perspectief proberen te bereiken.

In de door ons, zelf ontwikkelde, ‘5 True Life Trees’ methodiek staan persoonlijke begeleiding en aandacht voor het individu centraal. De kleinschaligheid van onze organisatie maakt dat wij in staat zijn om deze methodiek consequent uit te voeren. De persoonlijke benadering, intensieve begeleiding en de betrokkenheid van onze medewerkers maken het dat klanten graag bij ons komen om aan hun persoonlijke doelen en ontwikkeling te werken. Het is uitermate belangrijk dat iedereen die bij ons binnenloopt een vertrouwd gevoel heeft.

Wat wij willen bereiken

Wij willen een organisatie zijn die voortdurend anticipeert op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in een diverse en inclusieve samenleving. Onze klanten weten ons te vinden omdat wij toegankelijk zijn. Onze focus is de klant die zich in een sociaal maatschappelijke zwakke en/of afhankelijke positie bevindt. Al onze handelingen voor de klant zijn regieversterkend, zodat de klant zijn leven in eigen hand neemt en zich ontwikkelt.

De reden van bestaan en identiteit van de organisatie

“Ik ben omdat wij zijn”. Deze Ubuntu gedachte draagt onze organisatie. Zonder “wij” is er geen ”ik”. De kracht van onze organisatie bestaat uit de betrokkenheid van individuen. Dit betekent voor ons dat compassie, empathie en daadkracht leidmotieven zijn voor ons handelen. Wij doen dit door betrouwbaar en respectvol te zijn. Ethisch, integer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij kennen onze klant en zijn behoeften, de klant is onze focus. Er samen staan als herkenbare organisatie voor onze klanten waarmee wij deel uitmaken van onze gemeenschap. Samen succesvol kunnen en willen zijn als individu en groep.

Werkwijze

Elkaar leren kennen

Tijdens het eerste intakegesprek zal u op een laagdrempelige manier kennismaken met onze organisaties en zullen wij elkaar beter leren kennen. Er wordt gekeken naar uw wensen en uw zorgbehoefte. De zorgbemiddelaar of coach zal advies en inzicht geven over de vorm van ondersteuning en indien van toepassing of deze plaats zal vinden in uw eigen leefomgeving of vanuit een (tijdelijk) verblijf in een van onze beschermde woonplekken.

Beschermd & begeleid wonen

De stichting  heeft kleine wooninitiatieven waardoor er extra ruimte is voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Samen zal er gekeken worden naar de punten waar u eventueel tegenaan loopt, dingen die u lastig vindt en dingen die juist goed gaan. Na het eerste gesprek zullen wij het traject vervolgen. U zal kennis maken met ons hechte team bestaande uit onze psychologen, maatschappelijk werkers en de coaches.

In beginsel start u in een groepswoning. U heeft uw eigen slaapkamer en deelt de keuken, woonkamer, douche en toilet met uw medebewoners. Omdat wij het belangrijk vinden dat eenieder de ruimte en aandacht krijgt die hij verdient zal de woning met maximaal 4 mensen gedeeld worden. Overdag zijn u en uw medebewoners hartelijk welkom bij ons op de dagbesteding. Hier krijgt u de gelegenheid om nieuwe interesses te verkennen en contact te leggen met onze andere bezoekers.

Er wordt op vaste dagen samen gekookt en gezamenlijk gegeten op de dagbestedingslocatie. In huis en op de dagen dat u niet op de dagbesteding hoeft te zijn stimuleren wij ook gezamenlijke eetmomenten. Verder ben u, samen met uw medebewoners, verantwoordelijk voor het huishouden. U maakt afspraken over de dagelijkse klusjes, het halen van boodschappen en alles wat nodig is om een goed huishouden te voeren. Uiteraard wordt u hierin begeleid.

budgetbeheer

In sommige gevallen is het mogelijk om in te trekken in een individueel appartement maar dit is enkel in overleg. U woont zo gewoon mogelijk, in een gewone straat in een woonwijk. In de meeste woonvormen verblijven zowel mannen als vrouwen, van diverse leeftijden met verschillende achtergronden. Maar bij de plaatsing wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en het advies dat wij krijgen van onze zorgdeskundigen.

Het gros van onze woningen liggen dicht bij elkaar en zijn gelegen rondom de dagbestedingslocatie. De woningen en de dagbestedingslocatie zijn makkelijk te bereiken op de fiets. Het gaat om een straal van maximaal 15 minuten fietsen. Dit noemen wij een wooncirkel. Alle klanten die binnen deze cirkel woonachtig zijn ontvangen ondersteuning en coaching van ons team.

Ons team staat dagelijks voor u klaar van half acht ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. In beginsel hebben wij drie vaste contactmomenten op de dag. Dit kan minder zijn indien u gebruikt maakt van ons dagbestedingsprogramma. Dan spenderen wij de dag samen. Omdat uw begeleiders altijd in de buurt zijn, kunnen zij vaker langskomen als u dat nodig heeft. Gaat het goed, dan doen zij een stapje terug. Veder is er een calamiteitennummer waar u 24/7 naartoe kan bellen mocht dit nodig zijn.

Speciale ondersteuningsbehoefte

Een aantal van onze beschermde woonvormen is gericht op mensen met een specifieke diagnose en een speciale ondersteuningsbehoefte. Zo hebben wij wooninitiatieven gericht op klanten die kampen met een verslaving maar ook voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden. Ook als u zeer intensieve zorg nodig hebt, kunt u bij ons terecht. Zo hebben wij woningen voor mensen met psychische problemen die in toenemende mate, naast professionele begeleiding, ook persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig hebben.

Benodigde formulieren*

• geldige beschikking gemeente of CIZ / GGZ indicatie
• modelzorgovereenkomst met een zorginstelling
• toestemmingverklaring verwerking persoonsgegevens

*Mocht u niet in het bezit zijn van de benodigde documenten, laat dit ons dan vooral weten zodat wij samen met u en uw naasten opzoek kunnen naar een passende oplossing.

Partners